צור קשר

קבלה, הזמנת חדרים ובריכה:

08-6277444

08-6275735

מרכז אסטרונומיה, מנהיגות מדעית, מדעדודס וחושבים ומחשבים:

08-6652068

08-6283611

המרכז החוויתי ללימודי אנגלית:

08-6277444

08-6275735

לימודי חוץ:

08-6209321

08-6232484

מנהיגות מדעית:

08-6652068

08-6283611